Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΠΑΣΧΑ)


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που σας δίνεται στην παρένθεση.
-Καμβύσηs στρατεύετο ἐπί  τούς …………………………. (Αἰθίοψ).
-Τοἶς …………………………. (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.
-Ταῖς …………………………. (ἀσπίς) οἱΛακεδαιμόνιοι ὑπέγραφον Λ.
-Μή τρίβε τήν ψυχήν ταῖς …………………………. (φροντίς).
-Βούλομαι ὑμἶν τά …………………………. (ὅνομα) αὐτν ἀναγνναι.
-Ἑκ τοῦ σκότους τὀ φ̋ς καί ἐκ τοῦ …………………………. (φς) τό σκότος.

2. Σχηματίστε ονοματικά σύνολα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ουσιαστικά να συμφωνούν με τα επίθετα (όπως δείχνει και το παράδειγμα).

Σκληροῖς(χάλυψ) _ σκληροῖς χάλυψι
περσικν (τάπης) _ περσικν ………………………….
κυκλοτερν (ἀσπί̋ς _ κυκλοτερν ………………………….
ματαία(ἐλπίς) _ ματαία ………………………….
Χρυσοῦ (στέμμα) _ χρυσοῦ ………………………….

3. Στον πίνακα που ακολουθεί να συμπληρώσετε τα κενά των ουσιαστικών της γ΄ κλίσης .
Ενικός   αριθμός
ὁ τἀπης
ἡ ἀσπίς
ἡ χάρις
ἡ έρις
τό ὅνομα
ὁ φοίνιξΠληθυντικός   αριθμός4.  Να επισημάνεις σε κάθε πρόταση το απρόσωπο ρήμα ή την απρόσωπη έκφραση, καθώς και το υποκείμενό τους. 

- Πρέπον στ λέγειν τ' ληθ κα πράττειν τ δίκαια.
- Δίκαιόν στι τν ε πράττοντα μεμνσθαι θεού.
- μολογεται τν πόλιν μν νδοξον εναι.
- Χρ λέγειν τ καίρια.
- ρα στν μς πιέναι.
- Δε τν γλτταν μ προτρέχειν το νο.
- ρμόζει κα μν πασι τος νεωτέροις κοσαι τοτο.
- Καλς χει λέγειν μοί, θηναοι, περ ερήνης τατα.
- Βαρβάρων δ' λληνας ρχειν εκός στιν.
- δοξέ μοι λίαν πόρρω τν κτν εναι.

5. Να επισημάνεις τη δοτική προσωπική σε κάθε πρόταση.

μο νάγκη στ ποισαι τ πρέποντα.
- Καιρός στιν μν βουλεύσασθαι.
- Παρ το πατρς μν προσήκει λόγον λαμβάνειν.
- μν ξεστι εδαίμοσι γενέσθαι.
- δοξεν ατος τος πιόρκους κολάσαι.
- νάγκη στν μν τς τς πόλεως πύλας φυλάττειν.
- Τος σχυρος δυνατόν στιν βρίζειν τος λλους.
- ρα σοι προστατεύειν μο ς ντος γαθο.
- Τος διώταις ξεστι τς δαπάνας συντέμνειν.
- Τος μ παιδευθεσι πρς ρετν ο προσήκει λλων ρχειν

6.Να βρεθούν οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί και   να γράψεις σε ποιά πτώση βρίσκεται.

Top of Form
- Νόμος Λυκούργου τάττει τοτο.
- Ο λόγοι εσ σοι τος ργοις.
- ν ποταμς Κύθνος τ νομα.
- Ατη μοίαν τας δούλαις εχε τν σθτα.
- Κροσος περφέρει πάντων πλούτ.
- Ο ρωες θάνατοί εσι τ κλέος.
- Οδεμία πνο νέμου κούετο.
- Α τν πολέμων κβάσεις δηλοί εσιν.
- Οτος γένετο βελτίων τν ψυχήν.
- Τ ρος θαυμάσιόν στι τ μέγεθος.

7. Στα παρακάτω παραδείγματα να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί.

-Πολυκράτης , ὁ τῆς Σάμου τύραννος , ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασι ηὐτύχει.
-Μίλων , ὁ ἀθλητής , ταῦρον ἀράμενος διά μέσου του σταδίου ἔφερεν.
-Ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος , Λύσανδρος ἐπολιόρκει τάς Ἀθήνας , πόλιν μεγίστην.
-Περικλής τούτων ἐγένετο μαθητής , Ἀναξαγόρου και Δάμωνος.
-Δημοσθένης ὁ ἐμός κατήγορος πλεῖστα ἐψεύσατο.

8. Να κλιθούν τα παρακάτω ρήματα σε υποτακτική , ευκτική και  προστακτική στη φωνή και στο χρόνο που βρίσκονται.
ἐθαύμασας, πεπαίδευται, κρύπτομεν, ἐκωλυσάμην, πεφύτευμαι, κεχόρευκα

ΚΑΛΟ   ΠΑΣΧΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου